مژده ايدل که...

خبرگزاری ایرنا بقول از ابطحی:خاتمی کاندیدای دور بعدی ریاست جمهوری خواهد بود.

وقتی این خبر رو خوندم یه حس عجیبی داشتم. خواستم از این احساس بنویسم دیدم

این چند بیت خود گویای همه چیز هست.بخوانید٬متوجه می شوید.

بازگرد ای مرد اینجا مکه تزویرهاست

                این ابوبکران دم از شور اباذر می زنند

آتشا!ناجی شدن همواره آسان نیست٫نیست

                زین جهت مردان خاکستر دم از زر می زنند

هر که حرف خوب می گوید جزایش بدتر است

                بر تن من ترکه های بید را تر می زنند.

/ 1 نظر / 21 بازدید